February 21, 2017

Haldusteenused

Pakume oma klientidele kinnisvarahalduse täisteenust. Läbi aastate oleme teostanud oma tööd rohkem kui 75 000 m2-l kinnisvaral. Meie meeskonnal on üle 16 aasta pikkune kogemus antud valdkonnas. Võtame enda kanda kõik kinnisvarahalduse ja korrashoiuga seotud tööd ning nende korralduse. Lisaks korteriühistutele ja eraisikutele on meie klientideks ka erinevad ettevõtted, kes tegelevad peamiselt toitlustuse, majutuse ja kaubanduse valdkondades. Kõiki töid teostavad kogenud ning pühendunud töölised ja oma ala eksperdid. Lähtume oma tööd tehes kinnisvara korrashoiu standardist EVS 807:2010 (Kinnisvarakeskkonna korraldamine) ja Eesti Vabariigi seadustest. Igale kliendile läheneme personaalselt, et tagada parimad võimalikud lahendused ja teenuseid pakkudes arvestame alati kõiki kliendi soove ja eripärasid.
 
Meie poolt pakutavad tööd ja teenused:

HALDUSTEENUS

HOOLDUSTEENUS

HEAKORRATEENUS

Meie teenuseid on võimalik tellida terviklahendusena ja soovi korral ka eraldi.