February 21, 2017

Haldusteenus

 • Avariiolukordade lokaliseerimine vastavalt väljakutsetele 24 tundi ööpäevas
 • Objektil teostatavate tööde ja teenuste järelvalve
 • Kinnisvara omaniku nõustamine objekti puudutavates küsimustes
 • Hooldus- ja heakorrateenuse teostajate koordineerimine. Hoolduskava koostamine vastavalt objekti iseloomule
 • Objekti ruumide kasutajate tellimusel tehtavate ehitus- ja remonttööde korraldamine ja järelvalve
 • Kliendiprobleemide fikseerimine ja lahenduste otsimine, info edastamine omanikule
 • Raamatupidamisteenused
 • Koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Hankekonkursside korraldamine ja läbiviimine
 • Juriidilise nõustamise korraldamine
 • Võlamenetlus, võlglastega tegelemine ja sissenõudmiste korraldamine
 • Kinnisvara omaniku, juhatuse esindamine
 • Üüriarvestus
 • Majanduskava koostamine, arendustööde planeerimine
 • Tugiteenuste korraldamine ( valve, parkimine)

<< Tagasi haldusteenuste juurde